Teknik

Sådan benytter du produkterne i PavePad-serien - 10 Tommelfingerregler

Succeskriterierne for en vellykket tagterrasseopgave:

Luk spalter!
Kom så tæt på de ydre kanter som muligt, for det er her skidtet vil ind. Der findes forskellige teknikker herfor. Grundlæggende betyder det: tilpas stenen eller tilpas PavePaden.

Styrke og finish.
Undgå så vidt muligt tilskæringer i yderste række, ryk dem ind i anden række. Det siger sig selv - en mindre sten vil være lettere med mindre flade og dermed mere ustabil og mere tilbøjelig til at kunne rokke ved ydre belastning. Spørg dig selv "hvor du vil nyde udsigten", det er for det meste langs kanten med armene på værnet. Herfor skal afslutningen/ begyndelsen være lavet korrekt.

Tænk langsigtet!
Gør det enkelt at finde afløb for den fremtidige bruger. Der kan med tiden samler sig noget skidt under belægningen. Gør det muligt at finde afløb til inspektion ved hjælp af metalrist, anden farve eller type sten. Gå derfor ikke på kompromis med minimums- opklodsningshøjden PavePad 15 mm.

God fornøjelse! Dit PavePad Team.

Tagterrasse

En tagterasse skal være lukket i enderne dvs. omkranset af mur, træ, sikkerhedsglas eller stål.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Opstart

Start altid med en PavePad 15 mm for at modvirke opslamning af støv og skidt. Sand hører ikke til på et tag! Se alternative løsninger i teknikgalleriet under: Afslutninger

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Begynd med...

Til en begyndelse kan det være en fordel at starte ved terrassens udgangsdør eller ved terrassens højeste punkt.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Del PavePaden i 2 halve...

Del PavePaden i 2 halve således ”tænderne” vender ind mod muren (tænderne er = 5 mm afstand)

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Undgå spalter

Kom så tæt på murkronen som muligt for at undgå spalter. Hvis der er stor hulkile, så tilpas PavePaden, så afstanden til mur bliver så kort som muligt. Er der fortsat åbning, så luk denne fra side eller bund med snefangsrør, ral eller lignende. Dermed undgås skidt og blade under belægningen.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Starthøjde

15 mm er minimum. Hvis der er pladsproblemer på starthøjden, kan det være en fordel ved første eller anden række fra muren at bruge en mindre (tykkelse) sten til at udligne dette. F.eks at vælge en 40 mm betonsten fremfor en 50 mm. Der kan også varieres i materialestyrke generelt.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Læg først en række

Lav først en række der går fremad i lige linie. Lav herefter en række til siden (mod nærmeste mur eller afgrænsning). Hermed er der dannet et diagonal til mønsteret og første erfaring med underlagets bæreevne er gjort. Obs. Se mere omkring bærelag.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Brug Shims til at korrigere højden

Brug shims (Maks. 4 per PavePad flade) til både at korrigere for underlagets og belægningens ujævnheder. Vi anbefaler de klippes for størst nøjagtighed. 4 flisehjørner mødes på en PavePad, med shims kan alle blive understøttet ens, både i top og bund..

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Stabel PavePad i forhold til underlaget

Et tag kan have buler og pludselige ændringer i form. Der findes mange kreative indbyggede løsninger i PavePad systemet, hvor der kan korrigeres både nedefra, i mellemlag og i top. Spørg os gerne til råds, vi har løsninger på det meste!

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Brug den rigtige PavePad

Brug altid den PavePad størrelse der kommer tættest på sluthøjden. Således opnås den bedste etableringsøkonomi.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Bærelag:

Visse tagkonstruktioner er bedre at etablere terrasse på end andre.
Jo fastere overfladen er, jo mindre giver den efter for vægtpåvirkning under etablering. En terrasse direkte på et isoleringsmateriale (batts) vil derfor give udfordringer og flere justeringer, efterhånden som den bliver udsat for vægtpåvirkning, end eksempelvis et betondæk. Isoleringsmaterialet giver sig på baggrund af vægtpåvirkning, hvilket er næsten umulig at tage højde for, da det vil variere fra sag til sag. Som hovedregel giver det dog et mérforbrug af opklodsning.
Vi anbefaler i sådanne tilfælde, at der mellem isoleringslagene placeres vandfast krydsfiner til vægtspredning. Dermed opnås også ekstra holdbarhed og styrke i konstruktionen med minimale omkostninger til følge.
Det er i øvrigt op til bygherre at få foretaget de nødvendige ingeniørberegninger til at fastslå taget bæreevne eller at foretage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at taget er egnet til tagterrasse.

arrow up