Teknisk info

Så här använder du produkterna i PavePad-serien - 10 Tumregler

Takterrass

En takterrass ska vara stängd i ändarna dvs. omgärdad av en mur, av trä, säkerhetsglas eller stål.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Till att börja med

Start alltid med en PavePad 15 mm eller tjockare för att motverka uppsamling av damm och smuts. Sand och tak hör inte ihop! Se alternativa lösningar i teknikgalleriet här under: Avslutningar

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Börja med...

Till att börja med kan det vare en fördel att starta vid utgången till terrassen eller vid terrassens högsta punkt.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Del PavePaden i 2 halve...

Del PavePaden i 2 halve således ”tænderne” vender ind mod muren (tænderne er = 5 mm afstand)

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Undgå spalter

Kom så nära murkronan som möjligt för att undgå spalter. Om mellanrummet är stort, anpassa PavePaden, så avståndet till muren blir så kort som möjligt. Er där fortfarand en öppning, fyll ut denna från sidan eller från bottnen med ett snöfångströr/ventilationsrör, singel eller liknande. På detta sättet undgår du att smuts och blad hamnar under beläggningen.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Starthöjd

15 mm är minimum. Om starthöjden är lägre än detta kan det vara en fördel att, just på detta ställe, använda sig av tunnare plattor. Exempelvis att genom att välja en betongsten med en tjocklek på 40 mm istället för 50 mm. PavePad ger dig också möjligheten att variera din beläggning med olika typer av plattor.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Lägg först en rad

Lägg först en rad som går i en rak linje ut från startpunkten. Placera därefter ut en rad i 90 graders vinkel, in mot närmaste mur eller avgränsning. På detta sätt etableras en diagonal till mönstret och en första introduktion till bärlagret är härmed gjort. Obs. Se mer omkring bärlager.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Använd Shims till att korrigera höjden

Använd shims (Max. 4 per PavePad) till både att korrigera for underlagets och beläggningens ojämnheter. Vi rekommenderar att de klipps för bäst precision.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Stapla PavePads i förhållande till underlaget

För att stapla PavePadsen bäst i förhållande till underlaget, Börja med med PavePads i botten och lägg i shims mellan PavePadsen vid behov.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Anvämd rätt PavePad

Använd alltid den PavePad-storlek som kommer närmast sluthöjden. Detta kommer att göra utläggningen av plattorna billigare i slutänden.

Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder
Tagterasse med flisefødder

Bärlager:

Vissa typer av takkonstruktioner är bättre än andra, att etablera terrass på. Ju hårdare utan är, ju mindre ger den efter för tryckpåverkan under etablering. En terrass som etableras direkt på ett isoleringsmaterial (ex. batts) skapar därför fler utmaningar och kräver fler löpande justeringar, än exempelvis ett betongdäck. Hur stor tryckpåverkan är på isoleringsmaterialet, varierar från gång till gång, och är därför mycket svårt att beräkna. Huvudregel är dock att det krävs ett större antal PavePads till en beläggning som läggs direkt på isoleringsmaterielt. Vi anbefaler i sådanne tilfælde, at der mellem isoleringslagene placeres vandfast krydsfiner til vægtspredning. Dermed opnås også ekstra holdbarhed og styrke i konstruktionen med minimale omkostninger til følge. Vid sådana tillfällen föreslår vi att man, mellan isoleringsbanorna, lägger vattenbeständig plywood för att fördela vikten. På detta sättet skapar man den styrka som behövs, med minimala omkostnader.

I övrigt är det upp till byggaren att få gjort de nödvändiga ingenjörsberäkningar som krävs för att fastslå takets bärförmåga eller att få gjort de nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att taket ägnar sig som takterrass.

arrow up